Đổi mới trong EAF: Đẩy lùi ranh giới hỗn hợp nạp liệu và hiệu suất

18/06/2020 00:00:00

Hội thảo tập trung vào những điểm chính sau đây:

CONSTEEL như một công nghệ nấu chảy phế liệu cho tương lai, kết hợp hiệu quả năng lượng, kiểm soát khí thải, khả năng sử dụng nhiều nguyên liệu thô khác nhau.
CONSTEEL / FMF như một công cụ chuyển tiếp cho các nhà máy luyện gang liên hợp theo hướng giảm lượng khí thải CO2.
Cải tiến liên tục tự động hóa EAF để hỗ trợ vận hành và bảo trì.

Link đăng ký tại đây: https://www.steelmintevents.com/webinars/innovation-in-eaf-pushing-the-boundary-of-charge-mix-and-productivity/