Liên hệ

Góp ý và phản hồi

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Địa chỉ: Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 02083855276

Email: bch@gmail.com.vn

Bản đồ